V prvním adventním týdnu jsme společně oslavili narozeniny. Nálada byla skvělá. Kafíčko, zákusek a chlebíček všem chutnal a oslavencům jsme společně dokonce zanotovali.

I k nám zavítali pekelníci s Mikulášem a andělem. Slyšeli jsme několik básniček, písniček a všichni dostali malý balíček.

Začalo období vánočního pečení….perníčky provoněly celý domov.

Pokračujeme v pečení a zdobení cukroví…

A dáme si zase jednu oslavu narozenin…

Uděláme pořádné zásoby na svátky …..

Andělské zpívání ani letos chybět nesmí.

Categories:

Tags:

Comments are closed

Formulář žádosti o přijetí
Cíl a poslání

CÍL – cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

POSLÁNÍ
Proč tu jsme 
– chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.
Kdo jsme a proč služby poskytujeme – jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.
Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.
Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů – cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.