Doporučení MPSV
Situace spojená s COVID 19 v naší republice je opět velmi nepříznivá. Bohužel ani našemu domovu […]
Na zábavu je vždycky čas a není lepší příležitosti, než oslava příchodu nového roku. Nové začátky […]
Když nemůže vánoční veselí za námi, tak si ho vytvoříme sami. Zaměstnankyně Domova se převlékly za […]
Vánoce jsou časem, kdy se sejde celá rodina. Letos nám v tom brání zákeřná nemoc, která […]
Vážení uživatelé a rodinní příslušníci, Na základě USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. listopadu 2020 […]
Formulář žádosti o přijetí
Cíl a poslání

CÍL – cílem služby Domova Březnice, poskytovatel sociálních služeb je průběžně reagovat na změny zdravotního stavu a na potřeby uživatelů, vytvářet podmínky k rozšiřování osobních a společenských kontaktů.

POSLÁNÍ
Proč tu jsme 
– chceme umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využít možnosti čerpat potřebné služby a zůstat součástí místního společenství.
Kdo jsme a proč služby poskytujeme – jsme Domov pro seniory s pobytovou službou.
Co děláme – poskytujeme bezpečné a odborné služby, které respektují důstojný život uživatelů.
Pro koho tu jsme – cílová skupina uživatelů – cílovou skupinu tvoří mladší senioři (65 – 80 let) a starší senioři (nad 80 let), kteří mají sníženou soběstačnost a jsou závislí na pomoci druhé osoby nebo vyžadují při provádění běžných denních činností pomoc druhé osoby či dohled nebo kontrolu. Dále senioři z důvodu krizové, dlouhodobě nepříznivé nebo nevyhovující sociální situace.