Vzhledem k nastalé situaci jsme stále nuceni dodržovat naše přísná opatření. V textu bychom vás rádi seznámili s tím, jaká doporučení jsem povinni plnit a z jakých důvodů.

S účinností od 13.10.2020 jsme i nadále povinni dodržovat následující:

1. Zákaz návštěv

2. Zákaz vycházení pro uživatele

3. Omezení poskytování sociálních služeb dle smlouvy a režimu individuálního plánování

Tato doporučení jsme povinni dodržovat na základě § 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Opatření jsou přísná a omezující, ale existují pro ně pádné důvody. Berte prosím na vědomí, že opatření, mimo jiné:

  • Minimalizují zdravotní a sociální rizika uživatelů, vzhledem k probíhající epidemii.
  • Snaží se zabezpečit základní stabilizaci uživatelů, jejich bezpečí a saturaci základních životních potřeb.
  • Snaží se o preventivní působení na ohrožené cílové skupiny i mimo uživatele
  • Zajišťují bezpečnost pracovníků a pracovnic sociálních služeb při výkonu jejich povolání

V této situaci se snažíme poskytovat služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví uživatelů i našich pracovníků.

Prosíme vás o trpělivost a děkujeme za pochopení. V případě dotazů se na nás obraťte.