Covid-19 potrápil celý svět a zdá se, že zatím neřekl své poslední slovo. Jaro letošního roku pro nás všechny nebylo jednoduché, ale díky skvělé spolupráci a přátelskému přístupu nás i vás všech jsme to zvládli na výbornou. Dnešním článkem bychom se s vámi rádi podělili o to, co a kdo všechno nám pomohl zpříjemnit tyto těžké časy našim uživatelům.

Opatření, která jsme museli přijmout

Již od 8. března jsme byli nuceni náš domov uzavřít před veřejností. Nebylo to pro nikoho snadné. Uživatelé se bez varování ocitli bez návštěv, bez možnosti vycházet apod. Celý domov se tak izoloval až do 25. května. Návštěvy jsme bohužel mohli povolit až 8. června, a to za přísných opatření.

Hudba pro uživatele

Aby se uživatelé necítili sami a aby se rozpustila pochmurná atmosféra, skvělý a laskavý pan Jaroslav Svěcený nás potěšil svou hrou na housle.

Živá hudba pro oslavence

Každý oslavenec má právo na trochu slavení. Najdou se takoví hodní lidé, že nám pro ty, kteří slaví chodí zahrát živou hudbu. Například pan Justich nám na svých klávesách, nebo kytaře dokáže zahrát hudbu od 60. let, přes Kabáty až po dechovku.

Koncert místní ZUŠ Březnice

Ani přísná opatření nezabránili žákům místní ZUŠ, aby pro naše uživatele před budovou domova uspořádali úžasný koncert, pod vedením paní Yvety Balkové.

Canisterapie

Nejen lidé, ale také naši čtyřnozí přátelé přišli potěšit uživatele. Pro všechny to bylo příjemné zpestření.

Vyprávění Pavla Justicha

Pan Pavel Justich je nejen skvělý hudebník, ale také má mnoho co vyprávět ze svých cest. Pro rozptýlení našeho domova nás obohatil svým dokumentem o Keni, uživatelé si mohli prohlédnout jeho snímky a vybrané předměty.

Pan Pavel Justich nám vyprávění o Keni a živou hudbu bude nově přinášet každých 14 dní.

Sušení bylin a vaření marmelády

Léto přeje květinám a plodům přírody a tak jsme se i my snažili umožnit uživatelům, kteří o to mají zájem, sušit bylinky nebo třeba udělat si vlastní marmeládu. Největším potěšením se na závěr stal jahodový pohár.

A aby to nebyly aktivity jen pro dámy, pánové vyrobili krásný hmyzí domek a moc je to bavilo.

Snažíme se vytvářet dobrou atmosféru

Chtěli jsme vám tímto ukázat, že se snažíme našim uživatelům a tedy vašim rodinám, zpříjemnit nesnadné časy, jak jen je to v našich silách.

Za Domov Březnice vám pěkné a klidné léto, přeje

Bc. Dagmar Němcová