Dovolte mi touto formou co nejsrdečněji poděkovat a vyjádřit úctu všem záchranářům, hasičům, lékařům, sestřičkám a také ostatním pracovníkům ze sféry zdravotnictví, kteří v uplynulých týdnech, často v opravdu těžkých podmínkách, chránili zdraví a životy nás všech, zejména zdraví a životy našich starších a nemocných spoluobčanů. Tito lidé společně s policisty, vojáky a dalšími pracovníky z integrovaného záchranného systému nasazovali své zdraví a životy při ochraně před šířením zákeřného koronaviru.

Neméně úcty a vděčnosti s zaslouží i pracovníci v našich domovech seniorů, kteří se často na úkor vlastních rodin starali a pečovali o mimořádně ohroženou skupinu: naše seniory. Díky nim se podařilo v domech seniorů Středočeského kraje ochránit naše babičky a dědečky téměř dokonale.

Za celou dobu jsme měli jen jedinou nakaženou sestru a díky perfektní práci nikoho dalšího nenakazila. Stejné poděkování patří i všem ostatním poskytovatelům sociálních služeb, kteří se starají například o zdravotně postižené. Sama, jako zdravotní sestra, věru přesně chápu, kolik práce a péče všechny stálo, aby se tyto naše blízké podařilo obětavě ochraňovat. Proto jsem se rozhodla alespoň tímto způsobem a těmito slovy za odvedenou službu a práci všem zúčastněným vyjádřit svou vděčnost.

Ještě jednou mně dovolte za všechny, kterým Vaše péče pomohla, srdečně poděkovat.

V úctě a s vděkem

Aneta Heřmanová
Radní Středočeského kraje pro oblast sociálních věcí