V souvislosti s aktuálním výskytem epidemie COVID-19 jsme nuceni přijmout některá PREVENTIVNÍ bezpečnostní opatření.

Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu našich uživatelů tímto !!!ZAKAZUJEME NÁVŠTĚVY!!! v Domově Březnice, A TO AŽ DO ODVOLÁNÍ!

Tímto opatřením se snažíme chránit naše uživatele, pro které by případná nákaza měla závažné následky. Naši uživatele spadají do rizikové kategorie, jejichž organismus by mohl náporům nákazy podlehnout!!!

Tímto opatřením se řídíme nařízením Ministerstva zdravotnictví České republiky.

Za uživatele a všechny zaměstnance Domova Březnice se tímto omlouváme za případné nepříjemnosti a děkujeme všem za pochopení a respektování tohoto opatření.

Bc. Dagmar Němcová, ředitelka